İş sağlığı ve güvenliği politikamız;

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesini, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasını, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemlerin ve eğitimlerin alınmasını, çalışanlarımızın da katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin uygulatılmasını sağlamak,