AP 4143, Hidroklorik, Sülfürik, Fosforik ve Nitrik asitli proseslerde kullanıldığında Bakır ve Bakır alaşımlarınından üretilen mamulü fevkalâde iyi bir şekilde inhibite eder. Böylelikle, hem malzemenin gereksiz şekilde asitte çözünmesi ve hem de asitin ömrünün çabuk tükenmesi önlenmiş olur.

AP 4143 ayrıca suda kullanıldığında bakır ve bakır alaşımlarının montajlanması ya da müşteriye sevkine kadar geçen süre zarfında oksidasyonunu önler.