INHIBIKLOR AP 4141, Fosforik, Hidroklorik ve Sülfürik asidin olduğu proseslerde kullanıldığında demir ve çelik malzemeden üretilen mâmûlü fevkalâde iyi bir şekilde inhibite eder. Böylelikle, hem malzemenin gereksiz şekilde asitte çözünmesi ve hem de asidin ömrünün çabuk tükenmesi önlenmiş olur.