AP 4063, Bakır ve alaşımları için korozif Nitrik - Sülfürik Asit karışımı yerine kullanılan emniyetli bir parlak daldırma mâmûlüdür. Etkili bir şekilde Bakır ve alaşımlarından ısıl işlem oksitlerini temizler ve parlak saten bir yüzey bırakır.

Yalnız bu parlaklık korozif Nitrik - Sülfürik Asit parlak daldırma derecesinde değildir. Fakat bu asitlere karşı diğer bir avantajı yüzeyde malzemeyi koruyucu ve müteakip organik kaplamalara yapışmayı sağlayıcı bir pasivasyon film tabakası oluşturmasıdır.